КИЇВСЬКИЙ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА МІСТА КИЄВА

УЧАСТЬ У VIII МІЖВІДОМЧІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 листопада 2019 року працівники Київського НДЕКЦ  МВС: заступник директора центру-завідувач лабораторії криміналістичних видів досліджень Володимир Федченко, завідувач відділу дактилоскопічних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Дмитро Сатиренко, завідувач відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій Дмитро Самойленко прийняли участь у VIII Міжвідомчій науково-практичній конференції «Теорія та практика судово-експертної діяльності» присвяченої основним проблемам криміналістики, зокрема в діяльності інспекторів-криміналістів Національної поліції України, експертів Експертної служби МВС України, судово-медичних експертів Міністерства охорони здоров’я України.

Конференція розпочалася із вступного слова проректора Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора, полковника поліції Сергія Чернявського.  У своєму виступі він підкреслив важливість проведення цієї конференції для пошуку конкретних дієвих шляхів вирішення проблемних питань. Також учасників конференції привітав директор інституту, підполковник поліції Андрій Саковський.

У конференції прийняли участь працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, керівники регіональних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України, Головного слідчого управління Національної поліції України, Державної  прикордонної служби України, Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, а також представники провідних  закладів  вищої освіти України.

Працівниками Київського НДЕКЦ МВС були підготовлені та подані для включення до збірнику тези доповідей: Сатиренко Д.О., Федченко В.В. «Проблемні питання, які виникають при проведенні перевірок за дактилоскопічними обліками та шляхи їх вирішення»;  Афанасьєва К.В. «Деградація ДНК в судовій молекулярно-генетичній експертизі», Павленко С.А. «Ідентифікація як складова товарознавчої експертизи».

Наприкінці заходу організатори подякували учасникам за участь у конференції та висловили сподівання про подальшу співпрацю.

 

Заняття для студентів Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

31 жовтня 2019 року заступник завідувача відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку Василь Пелюшок провів заняття для студентів Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського на тему: «Технічне дослідження документів».
На занятті були присутні студенти, науково-педагогічні працівники та керівництво університету.
Розпочалося заняття зі вступного слова директора навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства, доктора технічних наук, професора Володимира Кисельова.
Під час заняття студенти були ознайомлені із основними напрямками роботи Експертної служби МВС та особливостями роботи судового експерта. Також було звернуто увагу на ступені захисту документів, грошей та основних способів їх підробки.
Невимушена атмосфера та наявність відеоматеріалу забезпечили високу якість сприйняття учасниками заходу матеріалу.

ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ЛІЦЕЇСТІВ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА

29 жовтня 2019 року до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України завітали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Фахівцями центру була організована екскурсія, під час якої студенти мали змогу ознайомитись із роботи Експертної служби МВС, а також окремими напрямками експертних досліджень.
Завідувач відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій Дмитро Самойленко розповів про головні завдання проведення дактилоскопічної експертизи, деякі методики огляду місць вчинення злочинів з виявлення слідів дактилоскопічного походження, а також продемонстрував, яким чином та за допомогою яких засобів виявляються сліди папілярних узорів руки на різноманітних поверхнях.
Не менш цікавими для студентів стали розповіді заступника начальника відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Михайла Кузьменка та головного судового експерта цього ж відділу Вадима Павлова.
Також ліцеїсти мали змогу ознайомитися із основними напрямками роботи відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку.

УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ КИЇВСЬКОГО НДЕКЦ МВС У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ «ВИКОРИСТАННЯ ДНК-АНАЛІЗУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ. ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

 

 

 

З 23 по 24 жовтня 2019 року на базі Харківського національного університеті внутрішніх справ відбувся науково-практичний семінар на тему:«Використання ДНК-аналізу при розслідуванні та розкритті злочинів. Інновації та перспективи».
У заході приймали участь провідні фахівці Експертної служби МВС, Національної поліції, прокуратури, адвокатури, суду та університету.
Від Київського НДЕКЦ МВС у семінарі прийняли участь заступник завідувача лабораторії біологічних досліджень та обліку Ірина Кобець та судовий експерт відділу молекулярно-генетичних досліджень лабораторії біологічних досліджень Ксенія Афанасьєва, яка виступила із доповіддю «Деградація ДНК в судовій молекулярно-генетичній експертизі».
Під час семінару учасники обговорили актуальні питання з проведення молекулярно-генетичних досліджень, а також мали змогу ознайомитися з технічними приладами, якими користуються судові експерти у своїй роботі.
Заступник директора ДНДЕКЦ МВС – заступник керівника Експертної служби МВС Костянтин Дубонос представив присутнім проект Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» та ознайомив з його основними засадами.
По завершенню заходу усі учасники отримали друковане видання практичного порадника «Генетичний фінгерпринтінг: вилучення та дослідження слідів біологічного походження» та сертифікат.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З 30 вересня по 10 жовтня 2019 року заступник начальника відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Київського НДЕКЦ МВС пройшов підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Навчання здійснювалось за експертною спеціальністю «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки» за програмою навчання працівників Експертної служби МВС України за напрямом «Пожежна безпека» з обсягом навчального навантаження 80 годин.
Протягом проведення навчання було розглянуто цілу низку актуальних питань, а саме: фактичні дані про обставини, що передували пожежі; технічна характеристика об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі; сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі; інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в галузі пожежної справи.
По закінченню навчання фахівці Експертної служби МВС успішно склали іспити та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ФАХІВЦІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС

У період з 7 по 10 листопада 2019 року на базі Львівського НДЕКЦ МВС відбувся науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС на тему: «Сучасні підходи до вирішення питань, що виникають під час проведення судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи. Аналіз експертних помилок і способи їх уникнення».
На семінарі були присутні заступник директора ДНДЕКЦ – заступник керівника Експертної служби МВС Чечіль Ю.О., директор Львівського НДЕКЦ МВС, доктор юридичних наук, доцент Заяць Р.Я., представники Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України та фахівці ДНДЕКЦ МВС і територіальних НДЕКЦ МВС.
Фахівці Експертної служби МВС мали змогу обговорити актуальні питання, поділитися практичним досвідом, набути нові знання та навички для подальшого використання їх у своїй роботі.
Із змістовними та суттєвими доповідями виступили представники Київського НДЕКЦ МВС: Апанасенко В.В. «Особливості проведення будівельно-технічних експертиз»; Карєтнікова Є.В. «Особливості визначення вартості ремонтно-будівельних робіт (відновлювальних) внаслідок пошкодження пожежею або залиттям».

ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ ІЗ УНІВЕРСИТЕТОМ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року головний судовий експерт відділу трасологічних досліджень Київського НДЕКЦ МВС, кандидат юридичних наук Лопата О.А. прочитала для студентів навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України лекцію на тему: «Правовий статус судового експерта».
На лекції був присутній завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Цимбал П.В., а також науково-педагогічні працівники інституту.
До плану лекції входили такі питання: судовий експерт у кримінальному провадженні; права та обов’язки судового експерта; відвід судового експерта.
По завершенню лекції науково-педагогічні працівники зазначили, що лекція була проведена згідно навчального плану на належному рівні, а використання наочного матеріалу значно підвищило засвоєння поданого матеріалу студентами та доповнило структуру лекції. Лопата О.А. продемонструвала особливу організацію взаємодії студентів і викладача, яка носить назву «ділового спілкування», або дидактичного спілкування викладача і студентів, яке було детерміноване метою, змістом, методами і формами роботи.
Слова вдячності Лопаті О.А. також висловили студенти. І хоча тема лекції, що розглядалась, одна з непростих теоретичних і дуже важливих для розуміння, студенти лектора уважно слухали, конспектували, відповідали на питання, а отже сподіваємося, засвоїли поданий матеріал.

Участь працівників Київського НДЕКЦ МВС у Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека – 2019»

Протягом 8-11 жовтня 2019 року працівники відділу дослідження зброї Київського НДЕКЦ МВС: завідувач відділу Роман Захарченко, заступник завідувача відділу Тимур Цапко прийняли участь у XVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека – 2019».
Виставка проводилась у форматі двох основних розділів:
• Озброєння та техніка для армії і правоохоронних органів.
• Зброя для цивільного населення.
В рамках військової частини виставки були представлені: озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою; техніка та озброєння Сухопутних військ; озброєння і екіпірування правоохоронних органів; засоби забезпечення прикордонного контролю; військова авіація.
Цивільна частина експозицій містила найрізноманітніший асортимент мисливської, спортивної, історичної та холодної зброї, товарів тактичного призначення для полювання і активного відпочинку.
У виставці приймали участь понад 346 підприємств, в тому числі іноземні компанії з 14 країн світу (Польща, Чехія, Туреччина, Китай, Італія, ОАЕ, США, Німеччина, Люксембург, Хорватія, Австрія, Казахстан, Данія, Латвія).
Експозиції було розміщено на площі більше 30 000 кв.м. У роботі виставки приймали участь понад 287 представників ЗМІ.
Значну увага, фахівців Київського НДЕКЦ МВС, привернули стенди зі зброєю для цивільних. Була представлена продукція торгових марок з усього світу, як в секторі mass market, так і елітні ексклюзивні зразки.
Представники Aero Precision привезли на виставку близько 10 одиниць стрілецької зброї, серед яких були модифікації гвинтівок M5E1 та M4E1, а також спеціальна версія гвинтівки AR15. Компанія Intersec LLC, що є міжнародним дистриб’ютором високоякісної вогнепальної зброї та аксесуарів, у свою чергу, презентувала на виставці 5 гвинтівок AR15 калібрів 5.56×45 та 7.62×39 виробництва компанії Stag Arms.
Завдяки такому заходам фахівці центру мають змогу ознайомитися із новими видами озброєння та їх властивостями, а також підвищити свій професійний рівень.
Висловлюємо подяку організаторам виставки та сподіваємося на майбутню співпрацю.

ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПРОВЕДЕНО ОЗНАЙОМЧЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ      В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

10 жовтня 2019 року між Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського підписаний договір про співробітництво.

Основними напрямками спільної діяльності є: обмін інформацією за видами діяльності сторін; підвищення кваліфікації, стажування фахівців; організація різноманітних заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, Днів відкритих дверей; забезпечення участі співробітників центру у навчальному процесі; організація профорієнтаційних заходів щодо можливості подальшого формування резерву молодих та кваліфікованих кадрів.

Також було організовано та проведено заняття, на якому були присутні керівництво, науково-педагогічні працівники та студенти університету.

Заступник завідувача відділу компꞌютерно-технічних досліджень лабораторії компꞌютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Гоменюк О.М. детально ознайомила присутніх із основними напрямками роботи Київського НДЕКЦ МВС та особливостями проведення усіх видів судових експертиз.

Завідувач відділу дослідження зброї лабораторії криміналістичних видів досліджень Захарченко Р.Г., наводячи яскраві приклади з практичної діяльності, розповів про актуальні питання, які виникають при проведенні балістичної експертизи та дослідження зброї.

Завідувач лабораторії компꞌютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Копил О.В. розповів присутнім про організацію проведення та оформлення експертних проваджень. Продемонстрував обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення, яким користуються судові експерти під час проведення компꞌютерно-технічних досліджень.

Завідувач відділу техніко-криміналістичного забезпечення оглядів місць подій Самойленко Д.М. ознайомив студентів із внутрішнім наповненням криміналістичних валіз, а також розповів про особливості дактилоскопічних досліджень.

Під час заняття студенти та науково-педагогічні працівники задавали велику кількість питань та висловлювали свої враження стосовно специфіки роботи судового експерта.

Наприкінці заняття учасники заходу подякували працівникам центру за пізнавальний захід та можливість «зазирнути» у світ діяльності Експертного центру та роботи судового експерта.

 

 

Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Лічильники