ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Відповідно до «Положення про організацію та проведення наукової діяльності в Експертній службі МВС України», затвердженого наказом Експертної служби МВС України № 68-н від 08.12.2016, основними напрямками наукової діяльності Київського НДЕКЦ МВС України є:
1) проведення науково-дослідних робіт;
2) проведення науково-практичних заходів;
3) участь працівників у науково-практичних заходах, організованих іншими установами;
4) підготовка та публікація наукових статей у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях;
5) участь у формуванні та виданні фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник»;
6) участь у засіданнях секцій наукової ради Експертної служби;
7) розроблення та впровадження в судово-експертну практику науково-методичних та інших матеріалів;
8) дисертаційна діяльність з метою здобуття наукових ступенів;
9) наукове співробітництво з навчальними закладами, науково-дослідними та судово-експертними установами;
10) підготовка, поширення та впровадження передового досвіду судово-експертної практики;
11) міжнародне наукове співробітництво.

Впродовж 2018 року працівники Київського НДЕКЦ прийняли участь у 35 науково-практичних заходах, із них:
Міжнародні науково-практичні конференції.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судово-експертної діяльності. Становлення – розвиток – здобутки», присвячена дню народження одного із засновників та першого керівника Одеського Кабінету науково-судової експертизи Миколи Прокоповича Макаренка.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвячена 105-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки».

                         

                 

            

Круглі столи та конференції, які пройшли  на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та вищих навчальних закладів.

        

         

Семінари-навчання, організовані ДНДЕКЦ МВС України з метою  підвищення професійної кваліфікації працівників центру.

           

           

            

      

Центром було проведено 3  круглі столи за темою: «Актуальні проблеми, що виникають при призначенні окремих видів експертиз та шляхи їх вирішення» для слідчих та інспекторів-криміналістів СУ ГУНП у місті Києві та Київській області. 

   

                                   

Підписано 6 угод про співробітництво з:  Київським національним торгово-економічним університетом; Національним транспортним університетом; Київським національним університетом будівництва і архітектури; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;  Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Університетом фіскальної служби України.

                  

                       

 

Проведено 10 робочих зустрічей із працівниками суду та поліції, а також  19 занять для здобувачів вищої освіти.   

       

Проведено 6 ознайомчих екскурсій та прийнято участь у  профорієнтаційному інтерактивному дитячому заході «Місто професій».

17.07.2018: Екскурсія для працівників з правоохоронних питань ICITAP.

           

29.10.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти магістр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

    

05.11.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти магістр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

                        

14.11.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

  

26.11.2018: Екскурсія для учнів 7 класу школи  І-ІІІ ступенів  № 249  Деснянського району

міста Києва. 

         20.12.2018: Екскурсія для студентів Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

        

«Місто професій».