КИЇВСЬКИЙ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА МІСТА КИЄВА

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ФАХІВЦІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС

У період з 11 по 13 червня 2019 року старший судовий експерт відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів лабораторії досліджень матеріалів, речовин і виробів Київського НДЕКЦ Володимир Власенко прийняв участь у науково-практичному семінарі «Перспективи розвитку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів» на якому виступив із доповіддю на тему: «Про дослідження та порівняння виробів, виготовлених на основі полімерних матеріалів».
На семінарі були обговорені проблемні питання, які виникають під час проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів. Також учасники мали змогу ознайомитися із новітніми методами і технологіями проведення експертизи та роботою судових експертів інших країн.
Під час заходу були заслухані доповіді представників Експертної служби МВС, правоохоронних органів Тернопільської області та науковців вищих навчальних закладів.
Наприкінці семінару усі учасники отримали сертифікати про участь у заході.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ТА ПОЖЕЖОТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КИВСЬКОГО НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі та просторі. Слід зазначити, що пожеж безпечних не буває. Якщо вони і не створюють прямої загрози життю та здоров’ю людини, то завдають збитків довкіллю, призводять до значних матеріальних втрат.
Виявити причину пожежі та встановити винуватця – складна задача. Адже під час пожежі практично всі сліди знищуються вогнем. Сучасна наука надає можливість встановити реальну картину подій, відновити сліди злочинів.
Судові експерти відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Київського НДЕКЦ МВС України знають і володіють новітніми методами проведення пожежно-технічної експертизи. Їхній досвід у дослідженні пожеж дозволяє встановлювати причину загоряння не тільки в житлових будинках, але й у виробничих приміщеннях.
Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:
– визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
– визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
– визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
– оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
– відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1. Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
2. Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
3. Яка причина виникнення пожежі?
4. Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
5. Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
6. Чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
7. Що було первинним: пожежа чи вибух?
8. Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
9. Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
10. Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
11. Який механізм виникнення пожежі?
12. Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?

Начальник відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Київського НДЕКЦ МВС України Павлик Антон Валерійович: (044) 550-0251

ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Постійне підвищення професійної майстерності та набуття нових знань – одне із завдань Експертної служби МВС України.
Так, протягом 03-09.06.2019 року, відбулося підвищення кваліфікації фахівців Експертної служби МВС України за програмою «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» на базі Харківського автомобільно-дорожнього університету.
Успішно пройшли курс підвищення кваліфікації судові експерти відділу автотехнічних досліджень лабораторії автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Київського НДЕКЦ МВС України: Сергій Садовий, Віталій Галабурда, Дмитро Пасечнік, Валерій Геращенко.
Відкривав курси заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Костянин Дубонос, який виступив зі вступним словом та побажав продуктивної роботи.
Учасники мали змогу прослухати курс лекцій за темами: «Основи теорії руху дорожніх транспортних засобів», «Експертні методи дослідження ДТП», «Застосування сучасних науково-технічних засобів при дослідженні ДТП», «Діагностування технічного стану та систем безпеки транспортних засобів на обладнанні фірми Bosch».
Науково-педагогічні працівники Харківського автомобільно-дорожнього університету презентували новітні промислові технології в області металообробки та машинобудування, ознайомили з програмами науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів.
Наприкінці занять слухачі склали комплексний залік, що підтвердив відповідний рівень їх підготовки та отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ ІЗ ПРОБЛЕМ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ФАЛЕРИСТИКИ

07.06.2019 на базі Центру експертизи, оцінки та реставрації культурних цінностей та кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв відбулося засідання круглого столу із проблем аутентифікації та мистецтвознавчого дослідження предметів фалеристики.
Представниками від Київського НДЕКЦ МВС стали: заступник завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Преїденко Андрій Олександрович, заступник завідувача відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Коструб Лілія Вікторівна, головний судовий експерт відділу фототехнічних та портретних досліджень лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Кондратенко Андрій Миколайович, судовий експерт відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Глабай Тетяна Іванівна.
У заході також приймали участь працівники територіальних підрозділів Експертної служби МВС України, Міністерства культури України та Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.
Учасниками круглого столу було визначено перелік предметів, які відносяться до об’єктів фалеристики, коло питань, які вирішуються судовими експертами в ході проведення мистецтвознавчих експертиз, а також обговорені питання, що стосуються процесу дослідження об’єктів фалеристики, особливості їх атрибуції та оцінки.
Наприкінці засідання учасники круглого столу обговорили можливість консолідації зусиль щодо підготовки методичних рекомендацій з питань дослідження предметів фалеристики.

                     

 

ТРЕНІНГ-НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У період з 6 по 8 червня 2019 року судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Павленко Сергій Анатолійович був присутній на тренінгу-навчанні на тему: «Визначення вартості домашніх живих тварин», який пройшов на базі Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця».
Захід розпочався вітальним словом заступника директора ДНДЕКЦ МВС Чечіля Юрія Олексійовича.
Заняття проводили досвідчені викладачі Національного університету біоресурсів і природокористування України та Міжнародного інституту бізнесу: доктор ветеринарних наук, професор Данчук О.В.; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Афанасенко В.Ю., кандидат економічних наук Кравцова Н.П., Олефіренко В.О.
На обговорення були винесені такі питання: загальні особливості оцінки живих тварин, тварини як особливий об’єкт цивільних прав; основні типи класифікації тварин та їх характеристика; ідентифікація, методи обліку і оцінки тварин; оцінка тварин, які вивозять за кордон на наукові конференції, виставки тощо.
Також відбулося активне обговорення існуючих законодавчих документів та методик проведення судової товарознавчої експертизи.
Учасники заходу мали можливість набути нові знання та навички для подальшого використання їх у своїй роботі.

УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ-НАВЧАННІ ЗА НАПРЯМОМ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

З метою розгляду особливостей оподаткування прибутку підприємств у 2018-2019 роках протягом 3-5 червня 2019 року на базі Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» МВС за підтримки Міжнародного інституту бізнесу Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС організовано тренінг-навчання за напрямом судової економічної експертизи.
Від Київського НДЕКЦ МВС у тренінгу-навчанні прийняла участь завідувач відділу економічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Наталія Горобей.
Для учасників було проведено ряд лекцій, дискусій, групових проектів та тестувань на яких були розглянуті питання щодо визначення елементів податку на прибуток, адміністрування податку на прибуток підприємств, особливості визначення об’єктів опадаткування, розрахунок бази опадаткування, формування фінансового результату тощо.
По завершенню заходу учасники висловили слова вдячності організаторам заходу за отриманий досвід та набуті знання, які у подальшому вони будуть використовувати у своїй роботі для ефективного вирішення поставлених завдань.

ФАХІВЦЯМИ ЛАБОРАТОРІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НДЕКЦ МВС ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРАЦІВНИКАМИ ГУНП У М. КИЄВІ

05 червня 2019 року на базі Головного управління національної поліції у м. Києві відбулася робоча зустріч за темою: «Актуальні проблеми, що виникають при призначенні: фототехнічних та портретних досліджень, мистецтвознавчих та психологічних досліджень, досліджень звуко- та відеозапису, досліджень об’єктів інтелектуальної власності».
У робочій зустрічі прийняли участь: судові експерти лабораторії у сфері інформаційних технологій та працівники сектору юридичного забезпечення Київського НДЕКЦ МВС; старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методичного відділ, слідчі та інспектора-криміналісти слідчого управління ГУНП у м. Києві.
Основними темами спільної зустрічі були: «Сучасні можливості Київського НДЕКЦ МВС при проведенні окремих видів судових експертиз», «Співпраця працівників слідчих підрозділів та судових експертів лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій».

Із доповідями виступили: завідувач лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Журавель В.В., заступник завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Переїденко А.О., заступник завідувача відділу фототехнічних та портретних досліджень Манзик А.О., головний судовий експерт групи мистецтвознавчих та психологічних досліджень Йосипенко А.Ю.
Працівники слідчого управління ГУНП у м. Києві приймали активну участь в обговоренні питань, які розглядалися на робочій зустрічі, виступали з докладами та нотували важливу інформацію.
Наприкінці робочої зустрічі учасники висловили слова вдячності фахівцям Київського НДЕКЦ МВС за організовану зустріч, а також можливість набуття нових знань та підвищення свого професійного рівня.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

28 травня 2019 року на базі Київського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Київ, пр-т. Тичини, 26-г, працівниками лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій: заступником завідувача лабораторії – завідувачем відділу Переїденком А.О., заступником завідувача відділу Манзиком А.О., головними судовими експертами Йосипенко А.Ю. та Кондратенком А.М., старшим судовим експертом Березінським Ю.С., судовим експертом Усатовою Т.В., та працівниками лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень: заступником завідувача відділу Гоменюк О.М., головним судовим експертом Гуць К.В., спільно зі старшим викладачем кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ  Волошиним О.Г., було взято участь у проведенні практичних занять зі здобувачами ступеня вищої освіти магістра ННІ № 2 з навчальної дисципліни «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності» за темою № 7 «Можливості дослідження аудіо-візуальної продукції на «Робочій станції експерта».

В ході практичних занять було детально розглянуто процедуру проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, перелік об’єктів, які можуть бути досліджені, коло питань, які вирішуються експертами за вищевказаними напрямом. Особлива увага була приділена особливостям комплексного дослідження аудіо-візуальної продукції з напрямами комп’ютерно-технічних, фототехнічних, портретних, мистецтвознавчих, психологічних досліджень
та досліджень відео-, звукозапису.

Практичні заняття супроводжувалися демонстрацією можливостей робочих станцій експерта за вищезазначеними напрямами досліджень, ілюстративних матеріалів, схем, таблиць, графіків тощо.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ»

У період з 22 по 24 травня 2019 року на базі Миколаївського НДЕКЦ МВС проводився міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання та перспективи розвитку експертизи відео-, звукозапису», у якому взяв участь завідувач лабораторії  досліджень у сфері інформаційних технологій Київського НДЕКЦ МВС України Журавель Вадим Васильович.

У заході брали участь представники ДНДЕКЦ, регіональних НДЕКЦ, міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ; представники Головного управління національної поліції, прокуратури, Служби безпеки України в Миколаївській області; експерти і науковці з Литовської Республіки, Республік Вірменія та Молдова.

Під час семінару розглянуто проблемні питання та шляхи їх вирішення під час виконання експертизи відео-, звукозапису. Учасники заходу обмінялись досвідом, ознайомились з новими методами і програмними продуктами, сучасним станом нормативно-правового регулювання у зазначеній галузі.

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Чер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Лічильники