ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Запрошуємо на роботу до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на посаду судових експертів за економічним напрямком (за експертними спеціальностями «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій» «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»)

Присвоєння кваліфікації судового експерта проводиться після проходження стажування.  Повна зайнятість, офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, інші соціальні гарантії передбачені КЗпП та Колективним договором

Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень (понеділок–четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16-45) (перерва 12:45-13:30), вихідні дні: субота-неділя).

Вимоги: повна вища освіта («спеціаліст» або «магістр»); знання основ бухгалтерського обліку та звітності, впевнений користувач ПК; вміти орієнтуватися в законодавчій базі; швидко та якісно виконувати доручення керівництва;

Обов’язки: проведення судової експертизи (дослідження) за економічним напрямком.

Завдання економічної експертизи:

1.1. Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності є визначення:

документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі – підприємство) періоду їх утворення;

документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг;

документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами;

документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

документальної обґрунтованості, задекларованої платником податку бази оподаткування податком на прибуток підприємств, та суми податку, що підлягає сплаті за певний звітний період, визначеної органом податкового контролю;

документальної обґрунтованості формування платником податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті, та суми податку на додану вартість, заявленої до бюджетного відшкодування;

документальної обґрунтованості окремих елементів податків та зборів, визначених платником у відповідних деклараціях (розрахунках, звітах).

2.1. Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій є:

1) проведення аналізу:

показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства/організації;

структури майна та джерел його придбання;

2) визначення:

документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами;

документальної обґрунтованості аналізу складу витрат;

документальної обґрунтованості розрахунків плати за оренду майна;

документальної обґрунтованості розрахунків частки майна у разі виходу учасника зі складу засновників підприємства;

документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди у разі втрати працездатності та в інших випадках);

документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;

документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди;

документальної обґрунтованості розрахунків економічного показника майнової шкоди (збитки, втрачена вигода), проведених суб’єктами фінансово-господарського контролю, органами досудового розслідування або заявлених у позовних вимогах;

документальної обґрунтованості здійснених фінансово-господарських операцій із придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.

3.1. Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є визначення:

документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;

документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;

документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово–господарської діяльності;

відповідності відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;

документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності даним обліку та звітності, чинному законодавству;

документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших фінансових установах.

За довідками звертатись до відділу кадрового забезпечення Київського НДЕКЦ МВС України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 5. Телефон: (044) 226 21 56.

======================================================

Запрошуємо на роботу до Київського  науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на посади судових експертів за:

– будівельними,

– земельними,

– комп’ютерно-технічними,

 – телекомунікаційними,

– пожежотехнічними, безпеки життедіяльності та охорони праці,

– автотехнічними та біологічними напрямками.

Вимоги – освіта вища, освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” або “магістр”.                            =========================================================================

Запрошуємо на роботу до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на посаду судового експерта за напрямом «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

Присвоєння кваліфікації судового експерта проводиться після проходження стажування.

Повна зайнятість, офіційне працевлаштування, кар’єрний ріст.

Вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр), впевнений користувач ПК, знання AutoCAD, «Зодчий» (програма з переліком діючих будівельних норм та законодавчих актів.

Обов’язки: проведення досліджень об’єктів нерухомості,будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів.

Графік роботи з 9:00 до 18:00 (перерва 12:45-13:30, п’ятниця та передсвяткові дні до 16:45). Телефонуйте, будь ласка, за номером 0442262166

 • Завдання будівельно-технічної експертизи:
  • визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
  • визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;
  • визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;
  • визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу;
  • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
  • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
  • визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
  • визначення та перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і складеної звітної документації проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
  • визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів;
  • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Умови праці:
Офіційне працевлаштування.
П’ятиденний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя).
Оплачувана відпустка.
Інші соціальні гарантії передбачені КЗпП та Колективним договором.

=========================================================================

Увага!!!

Шукаємо молодих і амбітних, готових опановувати нову професію працівників на посаду «судовий експерт лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень» до Київського НДЕКЦ МВС України. Повна зайнятість, офіційне працевлаштування, кар’єрний ріст, заробітна плата від 12000.

Вимоги: повна вища освіта (не нижче спеціаліста), впевнений користувач ПК, базові знання в сфері комп’ютерної техніки та програмних продуктів або в сфері телекомунікацій.

Обов’язки: проведення досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів, проведення телекомунікаційних досліджень.

Графік роботи з 9:00 до 18:00 (перерва 12:45-13:30, п’ятниця та передсвяткові дні до 16:45). Телефонуйте, будь ласка, за номером 0442262164

=========================================================================

 Потрібен метролог (інженер з метрології)

Вимоги:

 • Вища електротехнічна освіта (вища технічна освіта);
 • Впевнений користувач ПК.

Обов’язки:

 • Надання організаційної, методичної і технічної допомоги підрозділам із питань метрологічного забезпечення;
 • Ведення електронної бази даних засобів вимірювальної техніки;
 • Ведення технічної документації;
 • Періодична повірка засобів вимірювальної техніки;
 • Складання річних та місячних планів робіт по повірці, калібруванню та ремонту ЗВТ.

Умови праці:

 • Офіційне працевлаштування
 • П’ятиденний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя)
 • Оплачувана відпустка
 • Інші соціальні гарантії передбачені КЗпП та Колективним договором.

=========================================================================

Потрібні судові експерти за напрямком проведення пожежотехнічних експертиз та експертиз безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Вимоги:

– освіта вища (технічна), освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” або “магістр”;

– мати бажання працювати в команді;

– швидко та якісно виконувати доручення керівництва;

– вміти орієнтуватися в законодавчій базі;

– мати логічне мислення.

Обов’язки:

 • проведення огляду місця події за фактом виникнення пожежі та нещасного випадку;
 • установлення місця виникнення пожежі, причини виникнення пожежі;
 • установлення механізму, причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення кола осіб діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком, причинно-наслідкового зв’язку (з технічної точку зору) між їхніми діями (бездіяльністю);
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.

Умови праці:

 • Офіційне працевлаштування
 • П’ятиденний робочий тиждень з 2-ма вихідними (субота, неділя)
 • Оплачувана відпустка
 • Інші соціальні гарантії передбачені КЗпП та Колективним договором.

За довідками звертатись до відділу кадрового забезпечення Київського НДЕКЦ МВС України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Джонса Ґарета, 5,

тел: (044) 226 21 56