ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Відповідно до «Положення про наукову діяльність в Експертній службі МВС», затвердженого наказом Експертної служби МВС України від 29.12.2021 № 63-ЕС-Н-2021, основними напрямками наукової, науково-дослідної, науково-технічної та прикладної діяльності в Експертній службі МВС є:

 • організація та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • розроблення та впровадження в практичну діяльність науково-методичних, науково-практичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів, а також технічних засобів та іншого обладнання;
 • підготовка й участь у підготовці наукових видань, а також наукових статей у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах
  і збірниках, у тому числі тих, що індексуються провідними наукометричними базами
  Scopus, Web of Science Core Collection тощо;
 • формування та видання фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник»;
 • підготовка та захист працівниками установ Експертної служби МВС дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктор наук;
 • створення об’єктів права інтелектуальної власності;
 • наукове співробітництво установ Експертної служби МВС
  із вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, спеціалізованими установами судової експертизи, науковими, науково-дослідними й іншими установами, у тому числі на підставі укладених договорів (угод, меморандумів) з метою отримання наукового результату;
 • організація та проведення науково-практичних заходів
  з обов’язковим отриманням наукового результату.

 

                         

                 

            

Круглі столи та конференції, які пройшли  на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та вищих навчальних закладів.

        

         

Семінари-навчання, організовані ДНДЕКЦ МВС України з метою  підвищення професійної кваліфікації працівників центру.

           

           

            

      

Центром було проведено 3  круглі столи за темою: «Актуальні проблеми, що виникають при призначенні окремих видів експертиз та шляхи їх вирішення» для слідчих та інспекторів-криміналістів СУ ГУНП у місті Києві та Київській області. 

   

                                   

Підписано 6 угод про співробітництво з:  Київським національним торгово-економічним університетом; Національним транспортним університетом; Київським національним університетом будівництва і архітектури; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;  Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Університетом фіскальної служби України.

                  

                       

 

Проведено 10 робочих зустрічей із працівниками суду та поліції, а також  19 занять для здобувачів вищої освіти.   

       

Проведено 6 ознайомчих екскурсій та прийнято участь у  профорієнтаційному інтерактивному дитячому заході «Місто професій».

17.07.2018: Екскурсія для працівників з правоохоронних питань ICITAP.

           

29.10.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти магістр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

    

05.11.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти магістр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

                        

14.11.2018: Екскурсія для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.

  

26.11.2018: Екскурсія для учнів 7 класу школи  І-ІІІ ступенів  № 249  Деснянського району

міста Києва. 

         20.12.2018: Екскурсія для студентів Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

        

«Місто професій».