КИЇВСЬКИЙ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ

ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА МІСТА КИЄВА

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ ІЗ ПРОБЛЕМ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ФАЛЕРИСТИКИ

07.06.2019 на базі Центру експертизи, оцінки та реставрації культурних цінностей та кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв відбулося засідання круглого столу із проблем аутентифікації та мистецтвознавчого дослідження предметів фалеристики.
Представниками від Київського НДЕКЦ МВС стали: заступник завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Преїденко Андрій Олександрович, заступник завідувача відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Коструб Лілія Вікторівна, головний судовий експерт відділу фототехнічних та портретних досліджень лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Кондратенко Андрій Миколайович, судовий експерт відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Глабай Тетяна Іванівна.
У заході також приймали участь працівники територіальних підрозділів Експертної служби МВС України, Міністерства культури України та Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.
Учасниками круглого столу було визначено перелік предметів, які відносяться до об’єктів фалеристики, коло питань, які вирішуються судовими експертами в ході проведення мистецтвознавчих експертиз, а також обговорені питання, що стосуються процесу дослідження об’єктів фалеристики, особливості їх атрибуції та оцінки.
Наприкінці засідання учасники круглого столу обговорили можливість консолідації зусиль щодо підготовки методичних рекомендацій з питань дослідження предметів фалеристики.

                     

 

ТРЕНІНГ-НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У період з 6 по 8 червня 2019 року судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Павленко Сергій Анатолійович був присутній на тренінгу-навчанні на тему: «Визначення вартості домашніх живих тварин», який пройшов на базі Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця».
Захід розпочався вітальним словом заступника директора ДНДЕКЦ МВС Чечіля Юрія Олексійовича.
Заняття проводили досвідчені викладачі Національного університету біоресурсів і природокористування України та Міжнародного інституту бізнесу: доктор ветеринарних наук, професор Данчук О.В.; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Афанасенко В.Ю., кандидат економічних наук Кравцова Н.П., Олефіренко В.О.
На обговорення були винесені такі питання: загальні особливості оцінки живих тварин, тварини як особливий об’єкт цивільних прав; основні типи класифікації тварин та їх характеристика; ідентифікація, методи обліку і оцінки тварин; оцінка тварин, які вивозять за кордон на наукові конференції, виставки тощо.
Також відбулося активне обговорення існуючих законодавчих документів та методик проведення судової товарознавчої експертизи.
Учасники заходу мали можливість набути нові знання та навички для подальшого використання їх у своїй роботі.

УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ-НАВЧАННІ ЗА НАПРЯМОМ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

З метою розгляду особливостей оподаткування прибутку підприємств у 2018-2019 роках протягом 3-5 червня 2019 року на базі Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» МВС за підтримки Міжнародного інституту бізнесу Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС організовано тренінг-навчання за напрямом судової економічної експертизи.
Від Київського НДЕКЦ МВС у тренінгу-навчанні прийняла участь завідувач відділу економічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Наталія Горобей.
Для учасників було проведено ряд лекцій, дискусій, групових проектів та тестувань на яких були розглянуті питання щодо визначення елементів податку на прибуток, адміністрування податку на прибуток підприємств, особливості визначення об’єктів опадаткування, розрахунок бази опадаткування, формування фінансового результату тощо.
По завершенню заходу учасники висловили слова вдячності організаторам заходу за отриманий досвід та набуті знання, які у подальшому вони будуть використовувати у своїй роботі для ефективного вирішення поставлених завдань.

ФАХІВЦЯМИ ЛАБОРАТОРІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НДЕКЦ МВС ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРАЦІВНИКАМИ ГУНП У М. КИЄВІ

05 червня 2019 року на базі Головного управління національної поліції у м. Києві відбулася робоча зустріч за темою: «Актуальні проблеми, що виникають при призначенні: фототехнічних та портретних досліджень, мистецтвознавчих та психологічних досліджень, досліджень звуко- та відеозапису, досліджень об’єктів інтелектуальної власності».
У робочій зустрічі прийняли участь: судові експерти лабораторії у сфері інформаційних технологій та працівники сектору юридичного забезпечення Київського НДЕКЦ МВС; старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методичного відділ, слідчі та інспектора-криміналісти слідчого управління ГУНП у м. Києві.
Основними темами спільної зустрічі були: «Сучасні можливості Київського НДЕКЦ МВС при проведенні окремих видів судових експертиз», «Співпраця працівників слідчих підрозділів та судових експертів лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій».

Із доповідями виступили: завідувач лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Журавель В.В., заступник завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Переїденко А.О., заступник завідувача відділу фототехнічних та портретних досліджень Манзик А.О., головний судовий експерт групи мистецтвознавчих та психологічних досліджень Йосипенко А.Ю.
Працівники слідчого управління ГУНП у м. Києві приймали активну участь в обговоренні питань, які розглядалися на робочій зустрічі, виступали з докладами та нотували важливу інформацію.
Наприкінці робочої зустрічі учасники висловили слова вдячності фахівцям Київського НДЕКЦ МВС за організовану зустріч, а також можливість набуття нових знань та підвищення свого професійного рівня.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

28 травня 2019 року на базі Київського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Київ, пр-т. Тичини, 26-г, працівниками лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій: заступником завідувача лабораторії – завідувачем відділу Переїденком А.О., заступником завідувача відділу Манзиком А.О., головними судовими експертами Йосипенко А.Ю. та Кондратенком А.М., старшим судовим експертом Березінським Ю.С., судовим експертом Усатовою Т.В., та працівниками лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень: заступником завідувача відділу Гоменюк О.М., головним судовим експертом Гуць К.В., спільно зі старшим викладачем кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ  Волошиним О.Г., було взято участь у проведенні практичних занять зі здобувачами ступеня вищої освіти магістра ННІ № 2 з навчальної дисципліни «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності» за темою № 7 «Можливості дослідження аудіо-візуальної продукції на «Робочій станції експерта».

В ході практичних занять було детально розглянуто процедуру проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, перелік об’єктів, які можуть бути досліджені, коло питань, які вирішуються експертами за вищевказаними напрямом. Особлива увага була приділена особливостям комплексного дослідження аудіо-візуальної продукції з напрямами комп’ютерно-технічних, фототехнічних, портретних, мистецтвознавчих, психологічних досліджень
та досліджень відео-, звукозапису.

Практичні заняття супроводжувалися демонстрацією можливостей робочих станцій експерта за вищезазначеними напрямами досліджень, ілюстративних матеріалів, схем, таблиць, графіків тощо.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ»

У період з 22 по 24 травня 2019 року на базі Миколаївського НДЕКЦ МВС проводився міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання та перспективи розвитку експертизи відео-, звукозапису», у якому взяв участь завідувач лабораторії  досліджень у сфері інформаційних технологій Київського НДЕКЦ МВС України Журавель Вадим Васильович.

У заході брали участь представники ДНДЕКЦ, регіональних НДЕКЦ, міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ; представники Головного управління національної поліції, прокуратури, Служби безпеки України в Миколаївській області; експерти і науковці з Литовської Республіки, Республік Вірменія та Молдова.

Під час семінару розглянуто проблемні питання та шляхи їх вирішення під час виконання експертизи відео-, звукозапису. Учасники заходу обмінялись досвідом, ознайомились з новими методами і програмними продуктами, сучасним станом нормативно-правового регулювання у зазначеній галузі.

ПРОДОВЖУЄМО СПІВПРАЦЮ З ДЕРЖАВНИМ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ 

З метою запровадження у діяльність передових методик та технік дослідження доказів під час здійснення досудового розслідування судовими експертами Київського НДЕКЦ МВС України протягом лютого-квітня 2019 року для слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань проведено ряд занять, на яких обговорені питання щодо призначення та проведення трасологічних, комп’ютерно-технічних, мистецтвознавчих, психологічних, фототехнічних, портретних досліджень, а також досліджень документів та почерку.

Провели тренінги досвідчені працівники центру: головний судовий експерт відділу трасологічних досліджень Захарченко Ю.В., завідувач відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку Харківська Н.О., завідувач лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Копил О.В., заступник завідувача відділу комп’ютерно-технічних досліджень Гоменюк О.М., заступник завідувача відділу фототехнічних та портретних досліджень лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій, Манзик А.О., заступник завідувача відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Коструб Л.В., головних судовий експерт групи мистецтвознавчих та психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Харитончук А.Ю., завідувач відділу фототехнічних та портретних досліджень Щербина С.В., заступник завідувача лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Переїденко А.О.

Наприкінці занять працівники Державного бюро розслідувань висловлювали вдячність судовим експертам центру за цікаву та актуальну інформацію.

ОБМІН ПРОФЕСІЙНИМ ДОСВІДОМ

З 16 по 19 квітня 2019 року завідувач відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Київського НДЕКЦ МВС України Переїденко Андрій Олександрович прийняв участь у  семінарі-нараді на тему: «Актуальні питання портретної та фототехнічної експертизи, шляхи їх вирішення», який відбувся у м. Суми в конференц-залі готелю-гуртожитку «Олімпійський». Тема доповіді: «Окремі аспекти проведення ідентифікаційних досліджень під час проведення судових портретних експертиз».

В ході семінару учасниками було проаналізовано інформацію щодо стану проведення судових портретних та фототехнічних експертиз. Розглянуто  питання щодо необхідності оновлення технічних засобів та програмного забезпечення регіональних НДЕКЦ, а також створення нових та оновлення існуючих методичних рекомендацій та методик.

По завершенню заходу учасники отримали сертифікати про участь у семінарі та обговорили перспективи подальшої співпраці.

 

Участь у професійному навчанні кадрового резерву Експертної служби МВС України

 Кадровий резерв відіграє надзвичайно важливу роль в управлінні персоналом. Він забезпечує задоволення потреби у висококваліфікованих кадрах, дозволяє працівникам зростати, досягати своїх цілей та реалізувати себе.

З 15 по 19 квітня 2019 року на базі Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» МВС, відповідно  до Стратегії розвитку Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України  на період до 2020 року,  відбулося професійне навчання кадрового резерву Експертної служби МВС. Делегатом від Київського НДЕКЦ МВС України  став заступник директора Київського НДЕКЦ МВС України Решетченко Олександр Валентинович.

Під час навчання учасники мали змогу ознайомитися із змінами в адміністративному, цивільному та господарському  законодавстві, порядком ведення претензійно-позовної роботи, основами ораторської  майстерності, правилами взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами, порядком веденням переговорів.

Наприкінці навчання директор ДНДЕКЦ – керівник Експертної служби МВС України Теплицький Броніслав Броніславович усім учасникам  вручив  сертифікати, які підтверджують проходження курсу професійного навчання та включають їх до кадрового резерву Експертної служби МВС.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти»

19 квітня 2019 року на базі Університет державної фіскальної служби України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні а криміналістичні аспекти» присвячена пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана. Делегатами від Київського НДЕКЦ МВС України були перший заступник директора Козіянчук В.В. та провідний фацівець центру Крикун Г.С.

Відкрив конференцію ректор університету, професор, заслужений діяч науки і техніки Пашко П.В., який привітав учасників конференції та розповів, що в університеті пам’ятають про видатних людей та вчених, які зробили великий внесок у вітчизняну науку. Також звернувся до молоді: «Я радий за всіх студентів, які прийшли на конференцію. Такі заходи дають вам можливість зрозуміти, в якому напрямку рухатись», – підкреслив Пашко П.В.

Зворушливим був виступ проректора з наукової роботи університету, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Цимбала П.В., який розповів про свою

співпрацю із видатними вченими-криміналістами.

Перший заступник директора центру Козіянчук В.В. під час свого виступу висловив вдячність організаторам конференції та безпосередньо ректору університету за запрошення та співпрацю. Розповів про основні напрямки роботи Експертної служби МВС України. Від імені директора центру Малярчука М.М. та усього колективу центру привітав із початком роботи конференції та зазначив, що дана зустріч – це унікальна

можливість для фахівців з різних міст України та зарубіжжя

обмінятися досвідом, науковими напрацюваннями та відкриттями. А також вшанувати пам’ять видатних вчених-криміналістів, здобутками яких і досі користуються молоді науковці та практичні працівники.

За результатами конференції опубліковано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до якого увійшли тези доповіді головного судового експерта відділу трасологічних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень центру Лопати О.А. за темою: «Судово-експертна діяльність експертної служби МВС України».

Захід відрізнявся широким колом питань і високим професійним рівнем учасників.  В конференції прийняли участь представники від: Міжнародного інституту захисту прав людини країн Східної Європи (Латвія), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії Служби безпеки України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та ін.

Метою конференції стало не просто дослідження життя та наукової діяльності професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана – це зібрання учнів та однодумців, що дозволив обмінятись думками, практичним досвідом та вшанування пам’ять наших вчителів.

Делегація від Київського НДЕКЦ МВС України щиро дякує організаторам та бажає подальших наукових та творчих здобутків!

Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лип    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Лічильники